Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

I . CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

2. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

3. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

2. Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);

3. Các tài liệu liên quan (nếu cần);

4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

5. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bước Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành:

Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

– Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn:

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

– Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

IV. CÁC CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

2. Soạn thảo hồ đăng ký nhãn hiệu;

3. Nộp hồ sơ, sửa hồ sơ và nhận kết quả cho Qúy Khách hàng;

4. Thay mặt nộp các khoản phí và lệ phí (Nếu có);

5. Bàn giao lại hồ sơ sau khi hoàn thành xong công việc.

V. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

1. Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

2. Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

3. Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan