Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cơ bản:

Thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất

1. Xác định thu nhập chịu thuế:

 • Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý

Doanh thu: Bao gồm tất cả các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu dịch vụ, lãi tiền, v.v.

Chi phí hợp lý: Bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Một số khoản chi phí hợp lý phổ biến bao gồm:

* Chi phí nguyên vật liệu
* Chi phí lương, tiền thưởng
* Chi phí khấu hao tài sản cố định
* Chi phí thuê mua dịch vụ
* Chi phí lãi vay
* Chi phí bảo hiểm
* Chi phí tiếp thị quảng cáo
* Chi phí nghiên cứu phát triển

2. Áp dụng mức thuế suất:

 • Mức thuế suất TNDN hiện hành tại Việt Nam là 20%. Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất TNDN, như đã đề cập ở phần trước.

Ví dụ:

Giả sử doanh nghiệp A có doanh thu trong tháng 12/2023 là 1 tỷ đồng và chi phí hợp lý trong tháng 12/2023 là 800 triệu đồng. Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp A trong tháng 12/2023 là:

Thu nhập chịu thuế = 1 tỷ đồng – 800 triệu đồng = 200 triệu đồng

Doanh nghiệp A không được hưởng ưu đãi về thuế suất TNDN, do đó, thuế TNDN của doanh nghiệp A trong tháng 12/2023 là:

Thuế TNDN = 200 triệu đồng x 20% = 40 triệu đồng

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần hạch toán đầy đủ, chính xác doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần kê khai thuế TNDN đúng hạn, đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần nộp thuế TNDN đúng hạn theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp để chống trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài công thức tính thuế TNDN cơ bản trên, còn có một số trường hợp đặc biệt cần áp dụng các công thức tính thuế khác, ví dụ:

 • Thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản
 • Thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh vận tải
 • Thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính thuế TNDN trong từng trường hợp cụ thể, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan hoặc tra cứu thông tin trên website của Tổng cục Thuế.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thuế TNDN tại:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các luật sửa đổi, bổ sung.
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 25/11/2013 quy định chi tiết về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan