Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang một doanh nghiệp khác (sau đây gọi là doanh nghiệp nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định tại Chương VIII Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lập và thông qua hợp đồng sáp nhập

Hợp đồng sáp nhập phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, số điện thoại, số fax, thư điện tử của các doanh nghiệp tham gia sáp nhập.
 • Vốn điều lệ và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhận sáp nhập.
 • Phương án sử dụng lao động.
 • Phương án giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Bước 2: Thông báo về việc sáp nhập

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập hợp đồng sáp nhập, các doanh nghiệp tham gia sáp nhập phải thông báo về việc sáp nhập đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị sáp nhập và doanh nghiệp nhận sáp nhập đặt trụ sở chính. Thông báo về việc sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, số điện thoại, số fax, thư điện tử của các doanh nghiệp tham gia sáp nhập.
 • Lý do sáp nhập.
 • Phương án sáp nhập.

Bước 3: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty

Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải tiến hành điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với yêu cầu sau khi sáp nhập.

Bước 4: Niêm yết thông tin về việc sáp nhập

Trường hợp doanh nghiệp nhận sáp nhập là công ty đại chúng, doanh nghiệp phải thực hiện niêm yết thông tin về việc sáp nhập trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Bước 5: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
 • Bản sao hợp lệ quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên về việc sáp nhập.

Bước 6: Giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan

Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải thực hiện giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 7: Thông báo về việc hoàn tất thủ tục sáp nhập

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, doanh nghiệp nhận sáp nhập phải thông báo về việc hoàn tất thủ tục sáp nhập đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị sáp nhập và doanh nghiệp nhận sáp nhập đặt trụ sở chính.

Như vậy, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp khá phức tạp và cần có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn pháp luật. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu sáp nhập, bạn có thể liên hệ với các công ty luật chuyên về doanh nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ.

Dưới đây là một số lợi ích của sáp nhập doanh nghiệp:

 • Tăng quy mô và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tăng cường tiềm lực tài chính và cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Mở rộng thị trường và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực và công nghệ mới.
 • Giảm chi phí và rủi ro của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sáp nhập doanh nghiệp cũng có thể gặp phải một số khó khăn, thách thức sau:

 • Sự khác biệt về văn hóa, phong cách quản lý của các doanh nghiệp tham gia sáp nhập.
 • Sự khó khăn trong việc hòa nhập của nhân

Từ khoá: ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp, ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam,ví dụ về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp,quy định về sáp nhập doanh nghiệp,hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp,điều kiện sáp nhập doanh nghiệp,thủ tục sáp nhập doanh nghiệp,sáp nhập doanh nghiệp là gì

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan