Đo đạc và bản đồ quốc phòng trong hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành được quy định như thế nào?

Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành bao gồm những nội dung gì? Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành trong nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành được quy định như thế nào? Đo đạc và bản đồ quốc phòng trong hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành gồm những nội dung gì? Trên đây là thắc mắc của chị Bích Ngọc đến từ Đà Nẵng.

Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ theo Điều 22 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định về nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành như sau:

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành

1. Thiết lập hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành.

2. Đo đạc và bản đồ quốc phòng.

3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

4. Thành lập bản đồ hành chính.

5. Đo đạc, thành lập hải đồ.

6. Đo đạc, thành lập bản đồ hàng không dân dụng.

7. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm.

8. Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

9. Thành lập tập bản đồ; đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành không thuộc quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này.

10. Xây dựng, vận hành công trình hạ tầng đo đạc chuyên ngành.

Theo đó, nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành gồm:

– Thiết lập hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành.

– Đo đạc và bản đồ quốc phòng.

– Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

– Thành lập bản đồ hành chính.

– Đo đạc, thành lập hải đồ.

– Đo đạc, thành lập bản đồ hàng không dân dụng.

– Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm.

– Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

– Thành lập tập bản đồ; đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành không thuộc quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này.

– Xây dựng, vận hành công trình hạ tầng đo đạc chuyên ngành.

Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành trong nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 23 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định như sau:

Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành

1. Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành được thiết lập theo yêu cầu của hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

2. Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành phải được thiết lập trong hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia, trên cơ sở các mạng lưới đo đạc quốc gia và theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành.

Theo đó, hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành được thiết lập theo yêu cầu của hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành phải được thiết lập trong hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia, trên cơ sở các mạng lưới đo đạc quốc gia và theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành.

Đo đạc và bản đồ quốc phòng trong hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành gồm những nội dung gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định về đo đạc và bản đồ quốc phòng như sau:

Đo đạc và bản đồ quốc phòng

1. Nội dung đo đạc và bản đồ quốc phòng bao gồm:

a) Xây dựng, quản lý, khai thác hệ tọa độ quân sự; hệ thống điểm tọa độ, điểm độ cao quân sự; hệ thống định vị dẫn đường, hệ thống dữ liệu ảnh hàng không, hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám dùng cho quân sự;

b) Xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành dùng cho quân sự; cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng;

c) Đo đạc, khảo sát, nghiên cứu biển phục vụ mục đích quốc phòng;

d) Các hoạt động đo đạc và bản đồ khác bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo phân công của Chính phủ.

2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ quốc phòng.

Theo đó, nội dung đo đạc và bản đồ quốc phòng bao gồm:

– Xây dựng, quản lý, khai thác hệ tọa độ quân sự; hệ thống điểm tọa độ, điểm độ cao quân sự; hệ thống định vị dẫn đường, hệ thống dữ liệu ảnh hàng không, hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám dùng cho quân sự;

– Xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành dùng cho quân sự; cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng;

– Đo đạc, khảo sát, nghiên cứu biển phục vụ mục đích quốc phòng;

– Các hoạt động đo đạc và bản đồ khác bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo phân công của Chính phủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan