Xuất khẩu – Nhập khẩu

Cách tính thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu (XK, NK) được áp dụng đối với hàng hóa khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Cách tính thuế XK, NK phụ thuộc vào giá trị CIF (giá trị hàng hóa, cước phí vận chuyển và bảo hiểm) của hàng hóa và mức thuế suất thuế XK, NK quy định đối với từng loại …