Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, được cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Để được cấp chứng chỉ, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện các thủ tục …

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Điều kiện cấp giấy phép lao động Để được cấp giấy …