Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế phụ thuộc vào loại thuế mà doanh nghiệp cần quyết toán. Dưới đây là danh sách chung các loại hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế: 1. Chung: Giấy tờ chứng minh pháp nhân của doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) Giấy …

Quyết toán thuế doanh nghiệp khi nào?

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, thời hạn quyết toán thuế TNDN phụ thuộc vào phương thức kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 1. Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo …

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cơ bản: Thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất 1. Xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý Doanh thu: Bao gồm tất cả các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh …

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào? Do tôi mới thành lập công ty được 2 ngày chuyên kinh doanh về mặt hàng thiết bị điện tử. Tôi không không biết công ty tôi có thuộc trong nhóm phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Nếu có thì …

Doanh nghiệp mới thành lập có được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp được ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 được sửa đổi bổ sung tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 như sau:   Điều 19. Thuế suất ưu đãi 1. Thuế suất …

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2017

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo …

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh …

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2016

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo …