Quyết toán thuế doanh nghiệp khi nào?

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, thời hạn quyết toán thuế TNDN phụ thuộc vào phương thức kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo tháng:

 • Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp A phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN trong tháng 4/2024. Doanh nghiệp A cần quyết toán và nộp thuế TNDN chậm nhất là ngày 20/5/2024.

2. Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo quý:

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp B phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN trong quý 2/2024 (bao gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2024). Doanh nghiệp B cần quyết toán và nộp thuế TNDN chậm nhất là ngày 31/7/2024.

3. Trường hợp đặc biệt:

 • Doanh nghiệp mới thành lập:
  • Doanh nghiệp mới thành lập trong năm chỉ nộp thuế TNDN khi kết thúc năm tài chính.
  • Doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm chỉ nộp thuế TNDN khi kết thúc 6 tháng đầu năm.
 • Doanh nghiệp giải thể:
  • Doanh nghiệp giải thể trong năm phải nộp thuế TNDN khi giải thể.
  • Doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng đầu năm phải nộp thuế TNDN khi kết thúc 6 tháng đầu năm.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình:
  • Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình trong năm phải nộp thuế TNDN khi chuyển đổi loại hình.
  • Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình trong 6 tháng đầu năm phải nộp thuế TNDN khi kết thúc 6 tháng đầu năm.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện đúng thời hạn quyết toán và nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật.
 • Nộp thuế muộn hạn sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về thời hạn quyết toán thuế TNDN trên website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin về quy trình quyết toán thuế TNDN tại:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các luật sửa đổi, bổ sung.
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 25/11/2013 quy định chi tiết về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan