Thuế tiêu thụ

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phụ thuộc vào từng mặt hàng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và giá tính thuế. Dưới đây là công thức tính thuế TTĐB cơ bản: Thuế TTĐB = Giá tính thuế x Mức thuế suất 1. Xác định giá tính thuế: Giá tính thuế TTĐB được xác định theo quy định …