Chuyển nhượng dự án

Dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Công ty Luật Việt Phú có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài). Luật Việt Phú cam kết dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí trọn gói thấp nhất. Hãy liên …

Quy định giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Luật đầu tư 2014; Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Điều kiện giải thể Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp …