Tag Archives: thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả

Cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả là một thủ tục hành chính mà chủ sở hữu quyền tác giả hoặc của chính tác giả thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Hãy cùng Luật Việt Phú tìm hiểu quy trình, thủ tục cấp lại giấy chứng …