hue

Điều kiện kinh doanh thủy sản

Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới về điều kiện kinh doanh thủy sản. Điều kiện kinh doanh thủy sản Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp lý Điều 16. Điều kiện đầu tư nuôi trồng thủy sản 1. Đối với cơ sở nuôi trong ao hoặc bể có hệ thống …

Điều kiện kinh doanh phân bón

Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới về điều kiện kinh doanh phân bón. Điều kiện kinh doanh phân bón Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp lý Điều 18. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân …

Điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

 Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới về điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp lý Điều 23. Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo 1. …

Điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng Điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá. Điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp …

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng toàn văn quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội. Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp lý Điều 23. Quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội 1. Báo điện …

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Luật Việt Phútrân trọng giới thiệu đến quý khách hàng Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp lý Điều 257. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại …

Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần

Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bảnhướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như …

Các chức danh trong công ty cổ phần

Các chức danh trong công ty cổ phần Khi thành lập để đảm bảo sự phát triển bền vững và đúng định hướng mong muốn của các cổ đông, công ty Cổ phần cần bổ nhiệm những cá nhân phù hợp có năng lực và trách nhiệm vào các chức vụ trong công ty. Các chức vụ trong loại hình …

Điều kiện và thủ tục mua bán công ty cổ phần

Mua bán công ty cổ phần Hoạt động mua bán công ty ở Việt Nam tuy mới ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành nhưng lại đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty cổ phần là một doanh nghiệp phổ biến hiện nay, vậy hoạt động mua bán …