hue

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, được cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Để được cấp chứng chỉ, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện các thủ tục …

Những lưu ý khi mua lại công ty

Mua lại công ty là quá trình một cá nhân hoặc tổ chức mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp của công ty khác. Quá trình này bao gồm việc chuyển nhượng vốn góp và quyền quản lý công ty. Để mua lại công ty, bạn cần thực hiện các bước sau: Xác định Điều kiện và Năng lực …

Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế phụ thuộc vào loại thuế mà doanh nghiệp cần quyết toán. Dưới đây là danh sách chung các loại hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế: 1. Chung: Giấy tờ chứng minh pháp nhân của doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) Giấy …

Quyết toán thuế doanh nghiệp khi nào?

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, thời hạn quyết toán thuế TNDN phụ thuộc vào phương thức kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 1. Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo …

Cách tính thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu (XK, NK) được áp dụng đối với hàng hóa khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Cách tính thuế XK, NK phụ thuộc vào giá trị CIF (giá trị hàng hóa, cước phí vận chuyển và bảo hiểm) của hàng hóa và mức thuế suất thuế XK, NK quy định đối với từng loại …

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phụ thuộc vào từng mặt hàng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và giá tính thuế. Dưới đây là công thức tính thuế TTĐB cơ bản: Thuế TTĐB = Giá tính thuế x Mức thuế suất 1. Xác định giá tính thuế: Giá tính thuế TTĐB được xác định theo quy định …

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cơ bản: Thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất 1. Xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý Doanh thu: Bao gồm tất cả các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh …