Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT

1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Là: (1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:……………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………… Fax:……………….. Email:…………………………………………………………………………

Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho: (2)……………………………………………………………………………………………………………….

2. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Loại hình: (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Công bố/chưa công bố: (4)…………………. Ngày…….. tháng……. năm……………………………………………………………….

Hình thức công bố: (5)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………… Nước…………………………………………………………………………………………

Nội dung chính của tác phẩm: (6):………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3. Tác giả (7)

Họ và tên tác giả:……………………………………………..Nữ/Nam……………………………………………………………………..

Bút danh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…….. tháng……. năm……… tại………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:……………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………… Fax:……………….. Email:…………………………………………………………………………

4. Chủ sở hữu quyền tác giả (8)

Họ và tên/Tên tổ chức…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:……………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………… Fax:……………….. Email:…………………………………………………………………………….

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (9)………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                        …………, ngày…… tháng…… năm……

                                                  Người nộp tờ khai (10)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan