Báo giá tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Kính gửi: Quý Công ty.                

Thay mặt Công ty Luật Việt Phú xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc thành công. Thưa Quý Khách hàng !

Chúng tôi được biết Quý Khách hàng đang có nhu cầu xin cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ. Công ty xin gửi tới Quý khách hàng thông tin tư vấn như sau:

 1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ (áp dụng từ 15/02/2022);
 2. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;
 3. Có ít nhất một (01) người phụ trách kỹ thuật; Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất năm (05) năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;
 4. Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc bản đồ, trong đó có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép.

SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VỀ ĐO ĐẠC

VÀ BẢN ĐỒ

STT Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép Số lượng tối thiểu (1) Trình độ
1 Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đặc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành 03 Đại học
2 Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành 03 Đại học
3 Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ sở chuyên ngành 06 Tối thiểu 02 đại học
4 Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không    
4a Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay 06 Tối thiểu 02 đại học
4b Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái 04 Tối thiểu 02 đại học
5 Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám 05 Tối thiểu 02 đại học
6 Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia    
6a Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000 05 Tối thiểu 02 đại học
6b Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 05 Tối thiểu 02 đại học
6c Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 05 Tối thiểu 02 đại học
7 Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 04 Tối thiểu 02 đại học
8 Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển 06 Tối thiểu 03 đại học
9 Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính 04 Tối thiểu 02 đại học
10 Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính 04 Tối thiểu 02 đại học
11 Thành lập bản đồ hành chính 04 Tối thiểu 02 đại học
12 Đo đạc, thành lập hải đồ 06 Tối thiểu 03 đại học
13 Đo đạc, thành lập bản đồ công trình 04 Tối thiểu 02 đại học

Ghi chú:

(1) Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nhiều hơn 1 nội dung thì số lượng nhân viên kỹ thuật tối thiểu phải đáp ứng số lượng lớn nhất quy định tại cột 3 Phụ lục này đối với các nội dung tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

 1. Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định.

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM

STT Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm(1)
(1) (2) (3)
1 Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành  
2 Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ

3 Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ sở chuyên ngành Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo trọng lực

Phần mềm tính toán mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực

4 Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không  
4a Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay Hệ thống thiết bị thu nhận dữ liệu ảnh hàng không gắn trên tàu bay

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay

4b Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái Hệ thống tàu bay không người lái và thiết bị thu nhận dữ liệu ảnh hàng không gắn trên tàu bay không người lái

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái

5 Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám
6 Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia  
6a Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không hoặc LiDAR

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

6b Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không, viễn thám

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

6c Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

7 Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa hình

8 Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo độ sâu đáy nước

Phần mềm thành lập bản đồ địa hình đáy biển

9 Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa giới hành chính

10 Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa chính

11 Thành lập bản đồ hành chính Máy in A0

Phần mềm thành lập bản đồ hành chính

12 Đo đạc, thành lập hải đồ Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo độ sâu đáy nước

Phần mềm thành lập hải đồ

13 Đo đạc, thành lập bản đồ công trình Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ công trình

(1) Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm cùng loại tại cột (3) được dùng chung trong trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nhiều hơn 01 nội dung.

 1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ
 2. Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Bản sao chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo mẫu hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; hợp đồng lao động; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;
 4. Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo mẫu;
 5. Bản sao hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ; giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

III. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN CẤP PHÉP

 1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính;
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;
 3. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện;
 4. Cục Đo đạc vả Bản đồ Việt Nam trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép. Tổ chức được cấp giấy phép có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của mình.
 5. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI
 6. Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đo dạc bản đồ
 7. Hỗ trợ, chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 8. Nộp và theo dõi hồ sơ lên Sở TNMT;
 9. Nộp, theo dõi hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;
 10. Nhận kết quả công bố từ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và bàn giao lại cho doanh nghiệp;
 11. Xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ theo yêu cầu;
 12. CHI PHÍ THỰC HIỆN:
Stt Nội đung dịch vụ Thời gian

(Ngày làm việc)

Phí dịch vụ

(Đồng Việt Nam)

2 Xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ; 30 -45  
3 Lệ phí cấp phép dự kiến
  Tổng cộng  

Note:

 • Phí trên chưa bao gồm lệ phí Nhà nước, chưa bao gồm VAT (10%); lệ phí nhà nước; đủ điều kiện.
 • Thời gian tính theo ngày làm việc kể từ khi đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Việt Phú;

Ngay sau khi đồng ý với bản báo giá sơ bộ này, chúng tôi sẽ gửi tới Qúy khách hàng Dự thảo Hợp đồng dịch vụ.

Kính mong sớm nhận được phản hồi của Qúy Khách hàng.

Để được tư vấn chi tiết và trao đổi các vấn đề phát sinh, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp.

Trân trọng cám ơn!

Ths. LS Nguyễn Huế 024 6261 2299 / 0936 129.229

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan