Hiểu hơn về bản quyền tác giả theo quy định của luật SHTT

Bản quyền tác giả là một quyền sở hữu trí tuệ quan trọng và chúng ta rất hay bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày. Từ các việc đơn giản hằng ngày như đọc sách, nghe nhạc, xem phim,… của chúng ta cũng có liên quan đến việc bảo hộ quyền tác giả. Do đó, chúng ta cần có một cái nhìn khái quát để hiểu hơn và tránh những hành vi xâm phạm quyền của người khác, hành vi vi pháp luật không đáng có.

Bản quyền tác giả là gì?

Bản quyền tác giả còn được gọi với thuật ngữ pháp lý là quyền tác giả. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền tác giả được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Theo đó, người sáng tạo ra tác phẩm sẽ được pháp luật bảo hộ các quyền nhân thân được quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm các quyền như sau:

Đặt tên cho tác phẩm;

Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Chủ sở hữu tác phẩm sẽ được pháp luật bảo hộ các quyền tài sản được quy định chi tiết tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu sẽ có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

Làm tác phẩm phái sinh;
Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
Sao chép tác phẩm;
Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả của người khác

Hành vi xâm phạm quyền tác giả được hiểu là các hành vi xâm phạm đến quyền nhân thân của tác giả và quyền tài sản của chủ sở hữu mà không được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đồng ý hoặc cho phép.

Theo đó, tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ có liệt kê các hành vi được xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:

Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
Mạo danh tác giả.
Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.
Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.
Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.
Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Trường hợp bạn có nhu cầu cần được hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về bản quyền tác giả hoặc cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền, có thể liên hệ ngay với Luật Việt Phú để được kịp thời hỗ trợ thông qua thông tin liên hệ sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan