Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Khi các vấn đề về sở hữu trí tuệ ngày càng được thắt chặt thì kiểu dáng công nghiệp là gì và tại sao phải đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là câu hỏi được không ít người quan tâm.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó (khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009).

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục hành chính được Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành, nói cách khác đây chính là việc chủ sở hữu tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng.

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sẽ được phép sử dụng kiểu dáng đó độc quyền tại Việt Nam trong thời gian tối đa là 15 năm (thời gian bảo hộ kiểu dáng là 5 năm và có thể tiến hành gia hạn thêm 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm – theo khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005).

Văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được gọi là “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp” được cấp cho chủ đơn đăng ký để ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp với chủ đơn đăng ký. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Thông tin chủ sở hữu;
  • Thông tin ngày nộp đơn, ngày cấp văn bằng bao hộ;
  • Thông tin về kiểu dáng sản phẩm đăng ký;
  • Thông tin thời gian hiệu lực của văn bằng…

Tại sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Sở dĩ phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa xuất phát từ những lý do sau đây:

  • Chỉ khi nộp đơn đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký, quyền đối với KDCN của chủ sở hữu mới được phát sinh;
  • Được độc quyền sử dụng kiểu dáng trong thời hạn 15 năm, do đó, tạo rất nhiều lợi thế cạnh tranh với bên khác;
  • Được pháp luật bảo vệ khi có hành vi xâm phạm quyền đối với KDCN đã đăng ký;
  • Trong thời gian 15 năm độc quyền, chủ sở hữu có thể tiến hành chuyển nhượng, cho phép bên thứ 3 sử dụng trên cơ sở thu phí chuyển nhượng, sử dụng…vv. Do đó, sẽ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho chủ sở hữu.

Thủ tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Cách thức thực hiện

HÌNH THỨC NỘP THỜI HẠN GIẢI QUYẾT PHÍ, LỆ PHÍ MÔ TẢ
Trực tiếp — Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng)
Phí : 120000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định:120.000 đồng (cho mỗi phương án))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh))
Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp:100.000 đồng/mỗi phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/mỗi yêu cầu))
Phí : 700000 Đồng
(Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng (cho mỗi phương án))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 phương án) (từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 phương án))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi đơn))
— Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.
Dịch vụ bưu chính — Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn. Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp:100.000 đồng/mỗi phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng)
Phí : 120000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định:120.000 đồng (cho mỗi phương án))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/mỗi yêu cầu))
Phí : 700000 Đồng
(Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng (cho mỗi phương án))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (cho 1 phương án) (từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 phương án))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi đơn))
— Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; – Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.

Thành phần hồ sơ

tại mục “Phân loại quốc tế KDCN” trong Tờ khai, nếu người nộp đơn không tự phân loại..
Bao gồm

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận đơn
– Bước 2: Thẩm định hình thức đơn
– Bước 3: Công bố đơn
– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn
– Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
Cơ quan thực hiện
Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện
– Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp: + Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình; + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật; + Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý; + Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước: Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp; Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp; Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp. – Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan