TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Thách thức và rủi ro khi kinh doanh tại Việt Nam

Việt Nam được xếp hạng thứ 70 trong số 190 quốc gia trong chỉ số “Dễ dàng Kinh doanh năm 2020” của Ngân hàng Thế giới. Những thách thức chính khi kinh doanh tại Việt Nam là: Tham nhũng Quan liêu Vùng xám của luật pháp Việt Nam Thiếu việc thực thi Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) Cơ sở …

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tên thủ tục: Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực: Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý. …

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tên thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực: Thương mại quốc tế Trình tự thực hiện: – Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày …

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tên thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực: Thương mại quốc tế Trình tự thực hiện: – Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có …

Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

” Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ” Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, vấn đề phát triển kinh tế luôn là trọng tâm, nhận được nhiều nhất sự chú ý của cơ quan chức năng. Hoạt động kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt động tài chính …

Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài

” Luật sư Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài ” Đầu tư là hoạt động kinh doanh có tính rủi ro cao, do đó, muốn tham gia vào lĩnh vực này cần có kiến thức nền tảng kinh tế cũng như nhạy cảm với những biến động của nền kinh tế. Bên cạnh đó do là hoạt …

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển …

5 điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng 5 điều kiện …

Thời hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài 2021

Thời hạn của giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là không quá 02 năm được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021, cụ thể như sau: Người nước ngoài làm tại Việt Nam Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn …