Tuyên bố phá sản

Tuyên bố phá sản là thủ tục pháp lý do Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và buộc doanh nghiệp, hợp tác xã đó phải chấm dứt hoạt động.

Theo quy định của Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản khi có đủ hai điều kiện sau:

  • Mất khả năng thanh toán: Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ đến hạn trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã đang thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.
  • Bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản: Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được ra bởi Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính.

Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định tại Chương II Luật Phá sản 2014. Theo đó, thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể được nộp bởi các chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

Bước 2: Thẩm định tính hợp lệ của đơn yêu cầu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét tính hợp lệ của đơn yêu cầu. Trường hợp đơn yêu cầu hợp lệ, Tòa án nhân dân phải ra quyết định thụ lý vụ án.

Bước 3: Mở phiên họp xem xét quyết định mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân phải mở phiên họp xem xét quyết định mở thủ tục phá sản. Tại phiên họp, Tòa án nhân dân phải xem xét các vấn đề sau:

  • Tính hợp lệ của đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
  • Mức độ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
  • Những vấn đề khác có liên quan.

Bước 4: Ra quyết định mở thủ tục phá sản

Nếu kết luận tại phiên họp là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, Tòa án nhân dân phải ra quyết định mở thủ tục phá sản. Quyết định mở thủ tục phá sản phải được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ nợ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

Bước 5: Thành lập Hội nghị chủ nợ

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải thành lập Hội nghị chủ nợ. Hội nghị chủ nợ có nhiệm vụ xem xét, quyết định các vấn đề sau:

  • Lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Quyết định phương án thanh toán nợ.
  • Quyết định thành lập Hội đồng quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình phá sản.

Bước 6: Tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã

Tùy theo quyết định của Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân sẽ tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bước 7: Thanh toán nợ

Sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án nhân dân sẽ tiến hành thanh toán nợ cho các chủ nợ.

Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã là một thủ tục phức tạp và cần có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn pháp luật. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã của bạn đang có nhu cầu tuyên bố phá sản, bạn có thể liên hệ với các công ty luật chuyên về phá sản để được tư vấn và hỗ trợ.

Từ khoá: tuyên bố phá sản có lợi gì, tuyên bố phá sản cá nhân, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực, thông báo tuyên bố phá sản, công ty tuyên bố phá sản, thủ tục tuyên bố phá sản, các trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, thủ tục phá sản công ty TNHH 1 thành viên,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan