Thủ tục giải thể Công ty Cổ phần

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
 2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp;
 3. Nghị định108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 4. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 5. Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ 

 1. Thông qua quyết định giải thể
 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, công ty gửi thông báo quyết định giải thể lên Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 3. Đồng thời, doanh nghiệp nộp hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế
 4. Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ 

Thành phần hồ sơ thông báo quyết định giải thể bao gồm:

 1. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 2. Quyết định đại hội đồng cổ đông
 3. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 4. Giấy ủy quyề, bản sao chứng thực CMND, CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền

Thành phần hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế bao gồm:

 1. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 2. Quyết định đại hội đồng cổ đông
 3. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 4. Giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ

Thành phần hồ sơ giải thể, bao gồm:

 1. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 2. Quyết định đại hội đồng cổ đông
 3. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 4. Danh sách người lao động
 5. Danh sách chủ nợ
 6. Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản gốc)
 8. Thông báo hủy mẫu dấu (đối với doanh nghiệp sửu dụng con dấu do Sở kế hoạch quản lý), Giấy xác nhận đã trả con dấu (đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do Công an cấp)
 9. Giấy ủy quyền, bản sao chứng thực CMND, CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền

III.THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

Trung bình là từ 3-4 tháng, tùy thuộc vào tình trạng thuế của Công ty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan