Tag Archives: Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT 1. Người nộp tờ khai đăng ký Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Là: (1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sinh ngày:…….. tháng……. năm………………………………………………………………………………………………………………………… Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:…………………………………………………………………………….. …