Tag Archives: các trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Tuyên bố phá sản

Tuyên bố phá sản là thủ tục pháp lý do Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và buộc doanh nghiệp, hợp tác xã đó phải chấm dứt hoạt động. Theo quy định của Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản …