Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Giải thể doanh nghiệp có thể được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu, của hội đồng thành viên, của hội đồng quản trị hoặc của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định của chủ sở hữu, của hội đồng thành viên, của hội đồng quản trị hoặc của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Theo quyết định của tòa án, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo nguyên nhân khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 207 đến Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

 1. Quyết định giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, các thành viên, cổ đông hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân phải có quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được thông qua theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp

Sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi thông báo về giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông báo về giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có) của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh toán, phân chia tài sản, thời hạn thanh toán hết các khoản nợ, trừ nợ lương, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 1. Thanh toán, phân chia tài sản

Sau khi thông báo về giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thanh toán, phân chia tài sản theo quy định của pháp luật.

 1. Niêm yết tài sản, thông báo mời mua tài sản

Trong trường hợp doanh nghiệp không thanh toán hết nợ đến hạn và không có khả năng thanh toán thì phải niêm yết tài sản, thông báo mời mua tài sản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn tối thiểu 30 ngày.

 1. Giải quyết các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải quyết các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

 1. Giải quyết các quyền và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải quyết các quyền và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 1. Chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ra quyết định chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp.

Trên đây là các quy định về giải thể doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành. Để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định nêu trên để đảm bảo việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan