TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho Trưởng chi nhánh

Hiện nay, có nhiều công ty tại Việt Nam có thành lập các chi nhánh. Nếu người đứng đầu chi nhánh là người nước ngoài thì thủ tục xin Giấy phép lao động cho Trưởng chi nhánh hoặc Giám đốc chi nhánh sẽ được áp dụng theo thủ tục xin Giấy phép lao động cho đối tượng nào? Theo quy …

Dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Công ty Luật Việt Phú có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài). Luật Việt Phú cam kết dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí trọn gói thấp nhất. Hãy liên …

Một số câu hỏi thường gặp về đầu tư nước ngoài

Hỏi: Vui lòng giới thiệu một số nội dung cơ bản của hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế? Trả lời: Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 44 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính …

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài – Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản …

Tư vấn đầu tư chiến lược, hiệu quả cao

Tư vấn đầu tư là dịch vụ đang rất phát triển trong một vài năm trở lại đây. Việc tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư ý tưởng, các gợi ý, kiến nghị… cho việc lựa chọn, nắm bắt cơ hội để từ đó mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao nhất. Sơ bộ về lĩnh vực …

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG …

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư; II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc …

Thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế …