Nhà thầu nước ngoài được gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi nào?

Nhà thầu nước ngoài được gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi nào? Nhà thầu nước ngoài đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì? Trình tự thủ tục gia hạn như thế nào? Trên đây là câu hỏi thắc mắc của chị Bảo Ngọc đến từ Đồng Nai.

Nhà thầu nước ngoài được gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định về gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

4. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài

a) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài được gia hạn khi được chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện gói thầu;

Theo đó, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài được gia hạn khi được chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện gói thầu.

Nhà thầu nước ngoài đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định 27/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 10 Điều 1 Nghị định 136/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 07 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các tài liệu quy định điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này) liên quan đến nội dung đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (nếu có thay đổi điều kiện đáp ứng quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018 và Nghị định này so với cấp phép lần đầu);

c) Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

4. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài

b) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều này và kèm theo bản sao có xác thực các văn bản của chủ đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu;

Theo đó, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 07 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP;

– Các tài liệu sau liên quan đến nội dung đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (nếu có thay đổi điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ so với cấp phép lần đầu):

+ Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 05 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;

+ Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo Mẫu số 05 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ; giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu đề nghị cấp giấy phép theo Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định này;

– Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp;

– Bản sao có xác thực các văn bản của chủ đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu.

Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với nhà thầu nước ngoài được quy định như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 35 Nghị định 27/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm c khoản 10 Điều 1 Nghị định 136/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

3. Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

a) Việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định hồ sơ cấp gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thực hiện như quy định tại Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này). Biên bản thẩm định cấp gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 09 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là 04 ngày làm việc.

4. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài

c) Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều này;

Như vậy, việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định hồ sơ cấp gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài thực hiện như quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Biên bản thẩm định cấp gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 09 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP;

Thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là 04 ngày làm việc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan