Tag Archives: vốn nhà nước

Quy định về điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào?

Điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện ra sao? Huy động vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào? Bảo toàn vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào? Nhờ …