Tag Archives: Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Điều kiện thực hiện Về …