Tag Archives: Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Tên thủ tục: Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực: Du lịch Trình tự thực hiện: Tổ chức quản lý khu du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có khu du lịch. …