Tag Archives: Thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách

Thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách

Cơ sở pháp lý về thay đổi đăng ký kinh doanh công ty bị tách >   Luật Doanh nghiệp 2020; >   Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp. Tách công ty là gì? Tách công ty là trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số …