Tag Archives: Thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Câu hỏi: Chào luật sư, mình có đọc thì theo khoản 2 điều 13 Luật điện ảnh 2006 thì: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim tại Việt Nam theo quy định của Luật này …