Tag Archives: thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục: Cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực: Đào tạo với nước ngoài Trình tự thực hiện: Trường hợp cơ sở giáo dục có vốn …