Tag Archives: thành lập bệnh viện tư nhân

Hồ sơ thành lập bệnh viện tư nhân

Hồ sơ thành lập bệnh viện tư nhân gồm nhiều loại giấy tờ chứng minh chủ hồ sơ đáp ứng được toàn bộ các điều kiện để thành lập bệnh viện như: quy hoạch, nhân sự, máy móc, thiết bị, quy mô, các chuyên khoa…. Luật Việt Phú sẽ đi vào từng loại tài liệu cần chuẩn bị trong hồ …

Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân

I . CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội; 2. Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh; 3. Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng …