Tag Archives: tên thương mại

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định các hành vi xâm phậm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý như sau: 1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn …