Tag Archives: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: 1. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Hội động cổ đông công ty cổ phần; Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên; Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên; Hội đồng hợp danh công ty hợp danh; Quyết …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Hội động cổ đông công ty cổ phần. Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên. Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Hội đồng hợp danh công ty hợp danh. Quyết định …