Tag Archives: tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2021 II/ THỜI …