Tag Archives: mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư; II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc …