Tag Archives: không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật

Điều 5 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bao gồm: – Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp …