Tag Archives: Hồ sơ dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh

Hồ sơ dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; 3. …