Tag Archives: Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng

a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; b) Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định; c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện; d) Tài liệu chứng minh quyền đăng kýý, nếu người đăng kýý là người được chuyển giao quyền đăng ký; đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, …