Tag Archives: Giấy phép môi trường bao gồm những nội dung gì?

Giấy phép môi trường bao gồm những nội dung gì?

Tôi đang lên kế hoạch cho dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tôi được biết đây là dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường nên phải có giấy phép môi trường. Tôi muốn biết giấy phép môi trường có những nội dung gì? Thời điểm cấp giấy phép môi …