Tag Archives: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Tư vấn về sáp nhập và chuyển đổi công ty

Câu hỏi: Mình có hai công ty TNHH về du lịch. Hiện tại, bên mình muốn sáp nhập hai công ty này vào nhau, sau đó chuyển đổi loại hình công ty thành công ty cổ phần và có sự tham gia góp vốn của người nước ngoài nắm giữ 51% vốn cổ phần. Quý công ty cho mình hỏi: Thủ …