Tag Archives: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thủ tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Nghị quyết 116/2020/QH14, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo thông tin bạn cung cấp, doanh nghiệp của bạn đáp ứng điều kiện để được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trên. Thủ tục thực …