Tag Archives: Điều kiện thực hiện kinh doanh bán lẻ rượu

Thủ tục xin giấy phép mở quán bia

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu bia khi mở quán nhậu, quán ăn Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Nghị định số 40/2008/NĐ–CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; – Thông tư số 10/2008/TT – BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều …