Tag Archives: đặt tên cho công ty hợp danh

Có được viết tắt chữ “hợp danh” khi đặt tên cho công ty hợp danh?

Đặt tên cho công ty hợp danh có được viết tắt chữ “hợp danh” không? Đặt tên công ty hợp danh đọc gần giống với doanh nghiệp đã đăng ký có được không? Tên chi nhánh của công ty hợp danh được đặt có chữ số không? Xin chào ban biên tập, tôi đang dự định thành lập công ty hợp danh …