Tag Archives: Đào tạo với nước ngoài

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục: Cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực: Đào tạo với nước ngoài Trình tự thực hiện: Trường hợp cơ sở giáo dục có vốn …

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực: Đào tạo với nước ngoài Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giải …