Tag Archives: đăng ký ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần

Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bảnhướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như …