Tag Archives: chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn phải tuân thủ pháp luật

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử nhận được đơn thư của ông Hoàng Ngọc Kiệm và ông Hoàng Triệu Tấn (Nghệ An) phản ánh về vụ chuyển nhượng công ty, đã ký kết, thực hiện đầy đủ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp nhưng bị tạm dừng thay đổi đăng ký kinh doanh. Thương vụ này là một …