Tag Archives: Các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần

Giải quyết tranh chấp trong công ty cổ phần

Tranh chấp trong công ty cổ phần chủ yếu bắt nguồn từ mô hình thành lập, mối quan hệ giữa các thành viên lãnh đạo và các thỏa thuận ban đầu còn thiếu chặt chẽ nên làm nảy sinh tranh chấp. Những tranh chấp này “ảnh hưởng” không nhỏ đến sự tồn vong và phát triển của doanh nghiệp. Bài …