Tag Archives: Thủ tục cấp giấy phép đo đạc bản đồ

Thủ tục cấp giấy phép đo đạc bản đồ 2017

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; Có ít nhất một (01) kỹ thuật trưởng: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực …