Tag Archives: thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính CTCP

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa …