Tag Archives: thay đổi ngành nghề

Thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh – bổ sung ngành nghề. Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh – bổ sung ngành nghề. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều …